Східно-Європейська академія дитячої інвалідності

Східно Європейська академія дитячої інвалідності об’єднує фахівців, які працюють з неповносправними дітьми в країнах Східної Європи. Академія є добровільною, недержавною, неприбутковою, некомерційною, саморегульованою організацією.

Східно-Європейська академія створена як регіональне представництво Європейської академії дитячої інвалідності (European Academy of Childhood Disability - EACD).

Основними завданнями  Академії є:

  • Заохочення та підтримка наукових досліджень в усіх напрямках реабілітації неповносправних дітей та поширення результатів  цієї роботи.
  • Забезпечення регулярного навчання та обміну інформацією стосовно всіх аспектів дитячої неповносправності шляхом організації семінарів, симпозіумів, конференцій, виставок та публікацій.
  • Стимулювання та впровадження результатів наукової діяльності у практику допомоги дітям інвалідам
  • Зміцнення співробітництва та взаємодії між спеціалістами, які працюють в галузі дитячої інвалідності в Європі та в інших країнах.

Членство в Східноєвропейській академії дитячої інвалідності безкоштовне.